Holowanie dla sportu i rekreacji

Holowanie różnych obiektów typu „banan”, pływający „dywan”,koło i inne. Holujemy jachty do portu lub mechanika.

Holowanie narciarza. Tu uwaga: trzeba posiadać swoje narty lub deskę, start odbywa się z wody na specjalnie do tego celu wyznaczonym akwenach przeznaczonych do uprawiania sportów wodnych. Na łodzi holującej mogą znajdować się dodatkowo dwie osoby. Zarówno narciarz jak i osoby towarzyszące muszą mieć na sobie kamizelki asekuracyjne.

Dla holowania jednostek

Jednostka holowana nie może mieć uszkodzeń mogących wywołać przeciek wody, Osoby przebywające na pokładzie jednostki holowanej muszą mieć na sobie kamizelki asekuracyjne ponieważ jest utrudnione wykonanie manewru „człowiek za burtą”, jednostka holowana musi mieć minimum dwuosobową załogę (oprócz jednostek fabrycznie jednoosobowych), przy czym jednostka wymagająca prowadzącego z uprawnieniami musi być prowadzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

W przypadku holowania grupy jachtów – ostatnia z niech powinna być prowadzona przez osobę umiejącą obsłużyć małą krótkofalówkę dla łączności z jednostką holującą (pomoc wodna ma na pokładzie małe krótkofalówki do tego celu). W przypadku holowania jednostek z dziećmi to na holowniku musi znajdować się ich opiekun a ilość jednostek nie może przekraczać pięć na jednego opiekuna. Wszystkie osoby muszą mieć na sobie kamizelki asekuracyjne. W przypadku holowania „przy burcie”, to realizujemy taką operację na akwenach bez fali (najlepiej wcześnie rano). W przypadku konieczności zatankowania większej ilości paliwa – holujemy do stacji paliw.

Dla celów komercyjnych

Oferujemy holowanie banerów reklamowych, platform z pirotechniką, reklam świetlnych itp.

Pozostałe usługi Pomocy Wodnej na Mazurach